Fem amics per al nou terra!Per a qui no conegueu el Terra cal començar dient que és un Centre Social-Bar situat al número 9 del carrer Baró de Sant Petrillo de Benimaclet. La seua història començà ja fa més de 8 anys, encara que a l'actual local ens trobem des de l'any 2001.

Nasqué davant la necessitat i la il·lusió de crear un espai on les joves del barri, i totes aquelles persones que treballen amb col:lectius i moviments socials, poguérem reunir-se, fer xerrades, preparar activitats, o simplement prendre una cervesa i un entrepà amb les amigues o companyes a un espai alliberat i gestionat per nosaltres mateixes.

Per tots és ben sabut que els preus dels lloguers, compres o trasllats no són barats, menys encara a un barri on el metre quadrat ja es paga a més de 2500€, aneu fent càlculs...

Per això demanem la solidaritat de totes, demanem que us feu amigues del terra, com a una altra manera més d’autogestió. Amb una aportació mensual per poder fer front a les despeses que suposarà el trasllat a un nou local.

Les dades per fer-vos amigues del terra les podeu enviar a: c/ baró de sant petrillo n9 benimaclet, valència, 46020

Nom i Cognoms: ....................................................................................

DNI: ........................................................................................................

Adreça:...................................................................................................

................................................................................................................

Població: ................................................................................................

C.P.: .......................................................................................................

Data de naixement: ............../............./..............

Professió: ..........................................................

Telèfon: .............................................................

Correu electrònic:..............................................

..........................................................................

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA

Caixa/Banc:.......................................................................................

Nom del titular:..................................................................................

…..6€/mes …..10€/mes ……altra quantitat

Data:………………